29 07, 2019

Mua nhà ở Canada – Tập 4: Các loại nhà ở Canada

By |2019-07-31T15:22:53+00:00July 29th, 2019|Chuyện của Thảo Nguyên, Cuộc sống Canada|

Khi mua nhà lần đầu ở Canada, mình thấy rất mông lung về trình tự và thủ tục mua nhà. Việc mua nhà là việc lớn trong đời, do vậy, kinh nghiệm xương máu cho các bạn muốn mua nhà là tìm hiểu trước trình tự, chuẩn bị kĩ càng về tiền bạc. Quan trọng hơn cả là tìm và làm việc với người môi giới giỏi và đáng tin nhất để hướng dẫn bạn qua hành trình này.