Tại sao tôi quyết định đến Canada?

By |2019-08-01T15:21:41+00:00September 25th, 2017|Chuyện của Thảo Nguyên, Hành trình xin định cư của tôi, Quy trình tự làm hồ sơ Định cư diện tay nghề qua Express Entry|

Tại sao tôi quyết định đến Canada? Con đường nào cho tôi?