Khi viết thư cho bài IELTS General Training writing task 1, việc trước tiên người làm cần xác định là thư đó thuộc dạng formal hay informal. Sau đó người làm mới có thể định hướng làm bài và đưa ra các idea cho bài viết.

Dưới đây là các mẫu câu thông dụng và dễ dùng cho bài viết thư trong IELTS general training:

Chúc các bạn ôn tập tốt!